Visit Hankmo

Det finns flera utflyktsmål i Hankmo byar, väl värda ett eller återkommande besök.

Hankmospåren

Vintertida skidspår (ca 30 km) i Hankmo byar.

Hankmotrappan

Motionstrappa under konstruktion vid Västerhankmovägen 258.

Öjskatsleden

Slätkärr grillplats

1,1 km från Västerhankmo UF (Västerhankmovägen 258) längs elljusspåret.

Homlax grillkåta

Skyltning från Hömossvägen.

Karikaleden och Karikatornet

Karikaledens längd: 1,7 km. Startpunkt: Silldisvägen 111, Österhankmo simstrand. Rastplats, med grillmöjligheter, ved finns att tillgå.

Snäröiran

Snäröiran är en ö utanför småbåtshamnen i Västerhankmo med rastplatser och förankringsmöjligheter.

Sommartid vistas får på holmen.

Landstigningsplatsen 1808

Vid Kalkmagasinbryggan i Österhankmo finns en sten till minne av landstigningen i Österhankmo under finska kriget. Den 24 juni 1808 landsteg här en trupp om 1 100 man under befäl av överste Johan Bergenstråle. Truppen kom från Umeå och dess mål var att befria Vasa som kort innan intagits av ryssarna. Företaget misslyckades och den decimerade truppen avseglade norrut för att förena sig med huvudarmén. Bygdens män bistod soldaterna. Under 1808-9 års krig stupade sju soldater och en bonde från Kvevlaxbyarna.

Till början av sidan