Hemskogen – Kotimetsä

Naturfotografen Ari Valkola i Västerhankmo har sammanställt denna naturfotoutställning. Han har fotograferat alla dessa unika bilder i Hankmo under de senaste 30 åren. 

Aris bilder finns med i olika naturtidskrifter och -böcker och har varit utställda i olika sammanhang även för större publik, senast vid Fotogalleri IBIS i Vasa stadshus under tiden 25.5.-17.6.2007. 

Han har valt att kalla denna utställning vid namn Hemskogen-Kotimetsä eftersom alla bilder har tagits i näromgivningen.

Ari har under en längre tid följt människans åtaganden i skog och mark och noterat hur det har påverkat floran och faunan. Med dessa bilder vill han visa på mångfalden i naturen som ännu finns kvar. 

Ett stort tack till Ari för att vi får visa alla dessa fina bilder på vår hemsida. Det har krävts enormt med tid, tålamod och kunskap i samband med fotograferandet. Vi vill därför påpeka att Ari äger rättigheterna till alla publicerade bilder.                        

Copyrigt Ari Valkola

Ekorre
Orava

Lärkfalk, hona
Nuolihaukka, naaras

Trana
Kurki

Koltrast
Mustarastas

Första sommaren
Ensimmäinen kesä

Sista sommaren (räv med skabb)
Viimeinen kesä (kapinen kettu)