Leva och Bo

Lediga bostäder, hus och tomter för uthyrning eller försäljning publiceras med ägarens tillstånd på denna sida. Via hemsidan hoppas vi kunna skapa kontakt mellan utbud och efterfrågan på ett effektivt sätt. Fastighetsägaren sköter själv om försäljningen/uthyrningen, vid behov kan parterna vända sig t.ex. till Kvevlax Sparbank för hjälp med avtal i fastighetsaffärer.

Har du någon fastighet som du vill sälja eller hyra ut? Kontakta Stefan Råback / Utvecklingsgruppen i Hankmo byar, tel. 050 5902525 / stefan.raback(at)vasek.fi så publiceras informationen om objektet här, helt gratis!

Söker du en viss typ av objekt i den boendemiljö som Hankmo kan erbjuda – tag även då kontakt med Stefan Råback så får du närmare information både kring boende och övrigt i området!


Korsholms kommun erbjuder egnahemstomter på bostadsområdet Röjmaren i Västerhankmo.


Korsholms kommun erbjuder par- och radhustomter på bostadsområdet Röjmaren i Västerhankmo.


Det bjuds regelbundet ut bostäder och fastigheter via fastighetsförmdelare i nejden.